၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္

by shanplus
100,000+ installs

Android application ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ developed by is listed under category Game Card. According to Google Play ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ achieved more than 100,000 installs. ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ currently has 2,638 ratings with average rating value of 4.67. The current percentage of ratings achieved in last 30 days is 5.46%, percentage of ratings achieved in last 60 days is 11.4%. ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ has the current market position #71990 by number of ratings. A sample of the market history data for ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ can be found below. Last update on 2020-04-04.

Android application info
Title:၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္
Developer:
Category:Game Card
Price:Free
System:Android
Rating scores
Total ratings:2638
Growth (30 days):5.46%
Growth (60 days):11.4%
Average rating:4.67
App installs
Installs (achieved):100,000+
Installs (estimated):229,930
Rating values
5 star ratings:2,194
4 star ratings:237
3 star ratings:82
2 star ratings:30
1 star ratings:92

Screenshots

screenshot of ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္screenshot of ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္screenshot of ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္screenshot of ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္

Download level stats
2019-07-02: Android application ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ achieved 100,000 installs.
2019-03-01: Android application ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ achieved 50,000 installs.
2018-12-02: Android application ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ achieved 10,000 installs.

Total number of ratings
Total number of active users rated for ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္.

Total number of installs (*estimated)
Estimation of total number of installs on Google Play. Approximated from number of ratings and install bounds achieved on Google Play.

Average rating
Average rating value on Google Play. Given by active users of the application.

Market lead percentage
Ratings count comparing to the market leading app.

Rating distribution
Rating distribution given by active users.

Price history stats
History statistics on app prices for ၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္.